Všeobecné obchodní podmínky : Petr Vavruša - Kbike
 

Všeobecné obchodní podmínky1) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Kupující odesláním poptávky stvrzuje, že akceptuje Obchodní podmínky vyhlášené prodávajícím. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné. Kupující musí být starší 18 let.

2) POPTÁNÍ ZBOŽÍ A SLUŽEB

Poptávku můžete můžete vytvořit vkládáním zboží do košíku, případně zadáním textu do poznámky před odesláním poptávky.
Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v kupní smlouvě – objednávce, kterou Vám zašleme. Rozměry, hmotnost a ostatní údaje uvedené na našich stránkách jsou údaji nezávaznými a vycházejícími z údajů výrobců.
U vlastních výrobku jsou údaje uváděny v toleranci běžné pro daný údaj a typ výrobku. Na údaje získané z třetích stran (internetové diskuze, recenze apod.) nemůže být brán zřetel. Zavazujeme se, že budeme dodávat jen zboží v perfektním stavu a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží vyhovujících daným normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky a zároveň řádně vybavené českými návody k obsluze a záručními listy.
Podmínkou pro zpracovaní Vaší elektronické poptávky je vyplnění veškerých požadovaných údajů a náležitostí uvedených v poptávkovém formuláři. Poptávka je zároveň návrhem kupní smlouvy. Ze strany prodávajícího nevzniká povinnost návrh kupní smlouvy příjmout. K uzavření kupní smlouvy se vyžaduje od kupujícího potvrzení zpracované poptávky zaslané na e-mail uvedený kupujícím.
V případě, že v průběhu doby, kdy bylo zboží poptáno, došlo ke změně ceny či dodávaného sortimentu ze strany dodavatele, má naše firma právo poptávku po dohodě s kupujícím modifikovat nebo od ní jednostranně s okamžitou platností odstoupit. Stejné oprávnění si vyhrazujeme i v případě, kdy výrobce přestane dodávat poptaný produkt nebo uvede na trh novou verzi produktu popřípadě výrazným způsobem změní cenu produktu.

3) POTVRZENÍ POPTÁVKY

Ihned po odeslání poptávky bude na Váš e-mail odesláno potvrzení o vložení poptávky do systému. Pokud Vám potvrzení nedojde do jedné minuty, mohlo dojít k selhání serverů na kterých obchod běží (málo pravděpodobné), nebo jste jen nevyplnili správně e-mailovou adresu. Vaši poptávku zpracujeme dle skladových a kapacitních možností.

4) ZRUŠENÍ

Každou poptávku můžete zrušit bez udání důvodu kdykoliv. Závaznou objednávku můžete zrušit nejpozději den před termínem expedice, jinak Vám budou naučtovány náklady spojené s expedicí. Kvůli jednoznačné identifikaci musí být zrušení provedeno z e-mailové adresy uvedené v poptávce.

5) BALNÉ A POŠTOVNÉ

Poptané zboží vám zašleme Českou poštou. Cena za tyto služby je paušální podle typu dodávky a je uvedena v ceníku. V případě, že nevyberete služby odpovídající poptanému zboží, budou doplněny při ručním zpracování Vaší poptávky. Jiné přepravce pro zasílání nepoužíváme.

6) DODACÍ LHŮTA

Obvyklá dodací lhůta je 5 pracovních dní od uzavření smlouvy a splnění podmínek smlouvy. Doba přepravy není do dodací lůty zahrnuta.

7) VÝMĚNA A VRACENÍ ZBOŽÍ

V případě potřeby Vám nepoužité a nepoškozené zboží bez udání důvodu do 14 dnů vyměníme nebo Vám zašleme peníze v hodnotě vráceného zboží na účet v ČR, který uvedete.
Zboží zašlete na adresu Ing. Petr Vavruša, Na poštu, Zlín 1, PSČ 760 01,Telefon: 775 946 055.
Vrácení jinou přepravní službou neakceptujeme. Náklady spojené s vyměňováním nese v plné výši kupující. Povinnost informovat Vás o právu na vrácení zboží bez udání důvodů při prodeji "na dálku", je dána zákonem a v dokladech připojených k zásilce Vás na to opět upozorníme.

9) REKLAMACE A ZÁRUKA

Případné reklamace vyřídíme k Vaší spokojenosti individuální dohodou s Vámi a v souladu s platným právním řádem. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady a poškození. Případné vady je kupující povinen neprodleně hlásit naší firmě a zboží nepoužívat. Za vady vzniklé přepravcem neručíme, každá zásilka je pojištěna a řádně zabalena. Při viditelném poškození zásilky je povinen adresát řešit reklamaci s Českou poštou, pokud ji chce příjmout, nebo může bez sankcí zásilku odmítnout převzít.

Na veškeré zboží se vztahuje zákonná lhůta 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady.

Záruka se nevztahuje na:

a) vady vzniklé běžným používáním
b) nesprávným použitím výrobku
c) nesprávným skladováním

Postup při reklamaci:

1) informujte nás o reklamaci telefonicky nebo e-mailem
2) zboží zašlete na adresu: Ing. Petr Vavruša, Na poštu, Zlín 1, PSČ 760 01,Telefon: 775 946 055
3) do zásilky uveďte důvod reklamace, Vaši adresu
4) doklad o nabytí reklamovaného zboží v naší firmě

Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději v zákonné lhůtě 30 dnů od jejího vzniku.


K-bike

Zákony a předpisy:
- zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
- zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů

zpět
Vaše IP adresa je: 54.224.100.134
Copyright © 2018 Kbike.