Všeobecné obchodní podmínky : Petr Vavruša - Kbike
 

Všeobecné obchodní podmínky1) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Kupující odesláním poptávky stvrzuje, že akceptuje Obchodní podmínky vyhlášené prodávajícím. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné. Kupující musí být starší 18 let.

2) POPTÁNÍ ZBOŽÍ A SLUŽEB

Poptávku můžete můžete vytvořit vkládáním zboží do košíku, případně zadáním textu do poznámky před odesláním poptávky.
Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v kupní smlouvě – objednávce, kterou Vám zašleme. Rozměry, hmotnost a ostatní údaje uvedené na našich stránkách jsou údaji nezávaznými a vycházejícími z údajů výrobců.
U vlastních výrobku jsou údaje uváděny v toleranci běžné pro daný údaj a typ výrobku. Na údaje získané z třetích stran (internetové diskuze, recenze apod.) nemůže být brán zřetel. Zavazujeme se, že budeme dodávat jen zboží v perfektním stavu a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží vyhovujících daným normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky a zároveň řádně vybavené českými návody k obsluze a záručními listy.
Podmínkou pro zpracovaní Vaší elektronické poptávky je vyplnění veškerých požadovaných údajů a náležitostí uvedených v poptávkovém formuláři. Poptávka je zároveň návrhem kupní smlouvy. Ze strany prodávajícího nevzniká povinnost návrh kupní smlouvy příjmout. K uzavření kupní smlouvy se vyžaduje od kupujícího potvrzení zpracované poptávky zaslané na e-mail uvedený kupujícím.
V případě, že v průběhu doby, kdy bylo zboží poptáno, došlo ke změně ceny či dodávaného sortimentu ze strany dodavatele, má naše firma právo poptávku po dohodě s kupujícím modifikovat nebo od ní jednostranně s okamžitou platností odstoupit. Stejné oprávnění si vyhrazujeme i v případě, kdy výrobce přestane dodávat poptaný produkt nebo uvede na trh novou verzi produktu popřípadě výrazným způsobem změní cenu produktu.

3) POTVRZENÍ POPTÁVKY

Ihned po odeslání poptávky bude na Váš e-mail odesláno potvrzení o vložení poptávky do systému. Pokud Vám potvrzení nedojde do jedné minuty, mohlo dojít k selhání serverů na kterých obchod běží (málo pravděpodobné), nebo jste jen nevyplnili správně e-mailovou adresu. Vaši poptávku zpracujeme dle skladových a kapacitních možností.

4) ZRUŠENÍ

Každou poptávku můžete zrušit bez udání důvodu kdykoliv. Závaznou objednávku můžete zrušit nejpozději den před termínem expedice, jinak Vám budou naučtovány náklady spojené s expedicí. Kvůli jednoznačné identifikaci musí být zrušení provedeno z e-mailové adresy uvedené v poptávce.

5) BALNÉ A POŠTOVNÉ

Zboží vám zašleme prostřednictvím PPL. Cena za tyto služby je paušální a je uvedena v ceníku. V případě, že nevyberete služby odpovídající poptanému zboží, budou doplněny při ručním zpracování Vaší poptávky. Jiné přepravce pro zasílání nepoužíváme.

6) DODACÍ LHŮTA

Dodací lhůta je závyslá na stavu výroby a objemu zpracovávaných zakázek. Informace o aktuální dodací lhůtě je zveřejněno na našich stránkách. Doba přepravy není do dodací lůty zahrnuta.

7) VÝMĚNA A VRACENÍ ZBOŽÍ

V případě potřeby Vám nepoužité a nepoškozené zboží bez udání důvodu do 14 dnů vyměníme nebo Vám zašleme peníze v hodnotě vráceného zboží na účet v ČR, který uvedete.
Zboží zašlete na adresu Ing. Petr Vavruša, Bří.Jaroňků 148, Zlín 1, PSČ 760 01, Telefon: 775 946 055.
Náklady spojené s vyměňováním nese v plné výši kupující. Povinnost informovat Vás o právu na vrácení zboží bez udání důvodů při prodeji "na dálku", je dána zákonem a v dokladech připojených k zásilce Vás na to opět upozorníme.

9) REKLAMACE A ZÁRUKA

Případné reklamace vyřídíme k Vaší spokojenosti individuální dohodou s Vámi a v souladu s platným právním řádem. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady a poškození. Případné vady je kupující povinen neprodleně hlásit naší firmě a zboží nepoužívat. Za vady vzniklé přepravcem neručíme, každá zásilka je pojištěna a řádně zabalena. Při poškození zásilky je povinen adresát řešit reklamaci neprodleně s přepravcem dle jeho podmínek.

Na veškeré zboží se vztahuje zákonná lhůta 24 měsíců. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady.

Záruka se nevztahuje na:

a) opotřebení vzniklé běžným používáním
b) nesprávným použitím výrobku
c) nesprávným skladováním

Postup při reklamaci:

1) informujte nás o reklamaci telefonicky nebo e-mailem
2) zboží zašlete na adresu: Ing. Petr Vavruša, Na poštu, Zlín 1, PSČ 760 01,Telefon: 775 946 055
3) do zásilky uveďte důvod reklamace, Vaši adresu
4) číslo dokladu o nabytí reklamovaného zboží

Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději v zákonné lhůtě 30 dnů od jejího vzniku.

Zákony a předpisy:

- Zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
- Zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů
- Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 (GDPR)

zpět
Vaše IP adresa je: 44.222.64.76
Copyright © 2024 Kbike.