Ochrana osobních dat : Petr Vavruša - Kbike
 

Prohlášení o ochraně osobních dat


Na základě nařízení EU 2016/679 (dále jen GDPR) Vám sdělujeme, že v souvislosti s poskytováním našich služeb provádíme zpracování Vašich osobních údajů. Jedná se o údaje, které jsou zpracovávány za účelem vedení evidence zákazníků internetového obchodu a s tím souvisejícími činnostmi. Osobní údaje jsou chráněny před zveřejněním a použitím třetí osobou. Jsou použity v souladu se zásadami GDPR pouze pro vytvoření daňového dokladu, zaslání objednaného zboží a pro komunikaci se zákazníkem.

Pro tyto účely evidujeme:
- jméno a příjmení zákazníka
- telefonický a e-mailový kontakt
- dodací adresu
- fakturační údaje

Výše uvedené údaje zůstávají v naší evidenci po dobu 10 let, případně do vymazání na základě vaší žádosti. Fakturační údaje musíme ponechávat v evidenci z právní povinnosti podle zákona o DPH po dobu minimálně 10 let. Máte právo na výpis evidovaných údajů, opravu, výmaz, omezení zpracování, podání námitky, odvolání souhlasu a podání stížnosti. O výmaz fakturačních údajů dle ZDPH můžete požádat nejdříve po deseti letech od vystavení daňového dokladu.

Správcem osobních údajů je Petr Vavruša-KBIKE IČ: 68043139. (Informace o subjektu jsou dostupné v státem vedených registrech.)

Kontaktní údaje na osobu odpovědnou za ochranu osobních údajů: Ing. Petr Vavruša, kbike@seznam.cz, 775946055

Zákony a předpisy: Zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679


zpět
Vaše IP adresa je: 3.226.72.194
Copyright © 2024 Kbike.